Forsikringsveiledning / Oversikt over din forsikring

Forsikringen fra Simplesurance dekker mobil og stasjonær elektronikk. Den dekker elektroniske enheter ved skade som har oppstått på grunn av uforutsette og plutselige hendelser i forsikringens kontraktsperiode. Du kan kjøpe forsikringen direkte sammen med det nye produktet, og forsikringen gjelder fra og med betaling av forsikringspremien. Forsikringen gjelder over hele verden og dekker enheten ved privat bruk. Forsikringsavtalen utløper automatisk ved utgangen av den valgte forsikringsperioden. Det er ikke nødvendig å avslutte forsikringen. Du kan velge en forsikringsperiode på 1, 2 eller 3 år. Før forsikringen utløper, mottar du en e-post fra Simplesurance med status på forsikringen, og samtidig får du muligheten til å forlenge avtalen i opptil 36 måneder. Forsikringens utløpsdato finner du i dokumentasjonen du har fått på e-post. Skaff elektronikkforsikring nå

Skader

Forsikringen dekker følgende skader:
 • Bruksfeil
 • Skader ved tap/fall
 • Sprekker (f.eks. på skjermen)
 • Fuktskader (unntatt skader forårsaket av vær)
 • Brannskader
 • Skader ved lynnedslag
 • Skader ved eksplosjon eller implosjon
 • Skader ved overspenning eller induksjon
 • Skader på kretskort
 • Skader ved sabotasje eller vandalisme
 • Tyveri (tillegg)

Betingelser

Forsikringen gjelder over hele verden. Engangsbetaling.

Informasjon om kjøp av forsikring hos Simplesurance

Forsikringen kan kjøpes til når du betaler for varen i kassa. Beløpet som skal betales for forsikringen avhenger av produktet som kjøpes (inkl. MVA) og valgt forsikringsprodukt (løpetid) ekskl. rabatter og andre nedskrivninger. Mer informasjon finner du under de respektive avtalevilkårene.
Skademelding sendes via nettet på https://www.simplesurance.dk/claims
Anmeld skade her Anmeld skade her
Sertifisert av Trygg E-handel

Sertifisert av Trygg E-handel Et trygt sted å handle!