Personvernerklæring

Her kan du lese om vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med kjøp hos Sharkgaming.no

I det følgende benyttes begrepet digital atferd, som blant annet omfatter din atferd hos sharkgaming.dk, inkludert hva du klikker på, hvilke produkter du ser på osv. Din digitale atferd samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Les personvernreglene for informasjonskapsler her.

I det følgende brukes begrepet kjøpshistorikk, som omfatter hva du har kjøpt og når kjøpet ble foretatt («Kjøpshistorikk).


Du finner salgsbetingelser for kjøp i nettbutikken her.

1 .Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger

Shark Gaming Systems A/S
CVR-nr. 34453780
Naverland 6
2600 Glostrup
www.sharkgaming.no

Du kan kontakte oss på: https://sharkgaming.zendesk.com/hc/en-gb/articles/9609164347026-Contact-Information 

2. Formålet og det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysninger til følgende formål:

Opprettelse og administrasjon av din SharkGaming-bruker, inkludert fullføring av kjøp via nettstedet og levering av varer
Utlevering av opplysninger til transportører i forbindelse med utlevering av varer
Forbedring og utvikling av vårt nettsted samt tjenester og produkter, blant annet gjennom utarbeidelse av statistikk i anonymisert form
Utsending av servicemeldinger, markeds-, tilfredshets- og kundeundersøkelser samt oppfordringer til brukeranmeldelser
Sikre overholdelse av vilkår og betingelser for å kunne fastslå, forsvare og håndheve juridiske krav
Oppfyllelse av krav i lovverket, i dette tilfellet bokføring
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

 1. Vår inngåelse av avtale med deg om opprettelse og administrasjon av din bruker, herunder avtale om kjøp av varer via vårt nettsted, jf. Personvernforordningen art. 6(b)
 2. Vår inngåelse av avtale med deg om levering av varer, jf. Personvernforordningen art. 6(b)
 3. Vår berettigede interesse i å kunne forbedre og utvikle våre nettsider, tjenester og produkter, jf. Personvernforordningen art. 6(f)
 4. Vår berettigede interesse i å kunne utføre undersøkelser osv., jf. Personvernforordningen art. 6(f)
 5. Vår berettigede interesse i å sikre overholdelse av vilkår og betingelser, herunder å kunne etablere, forsvare og gjøre rettskrav gjeldende, jf. Personvernforordningen art. 6(f)
 6. Vår juridiske forpliktelse til å følge lovgivningen, jf. Personvernforordningen art. 6(c)
Hvis du logger på med en SharkGaming-profil, behandler vi også personopplysninger for følgende formål

Deling av opplysninger om din SharkGaming-bruker med din SharkGaming-profil for behandlingsformålene angitt i profilens personvernerklæring Blant annet til bruk i annonsering på digitale medier
Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen følger av:

 7. Vår berettigede interesse i å kunne dele dine personopplysninger med din SharkGaming-profil, jf. Personvernforordningen art. 6(f)

3. Kategorier av personopplysninger

Personopplysninger som kan samles inn og behandles, inkluderer:

Navn, adresse og kontaktinformasjon
Andre opplysninger om deg for bruk av din SharkGaming-bruker, inkludert opplysninger om din kjøpshistorikk, bestillingssammendrag, leveringssted og -tidspunkt, mest kjøpte varer osv.
Opplysninger om din digitale atferd samlet inn via informasjonskapsler
Dersom du logger på med din SharkGaming-profil, vil følgende opplysninger bli behandlet:

Opplysninger som tilhører din SharkGaming-profil, dvs. innloggingsinformasjon (adresse og passord)
Når du bruker et betalingskort hos sharkgaming.dk, får QuickPay og Clearhaus tilgang til dine betalingskortopplysninger.

4. Kategorier av mottakere

Avhengig av omstendighetene kan vi overføre dine personopplysninger til følgende mottakere som en del av oppfyllelsen av formålene ovenfor:

Videreformidling til transportører i forbindelse med levering av varer
Utlevering til IT-leverandører som en del av drift og support
Personopplysninger kan videreformidles i større omfang til tredjeparter, for eksempel dersom dette er påkrevd i henhold til ufravikelige lovkrav eller myndighetskrav, eller ved utlevering til politi, domstol, advokat og revisor

5. Overføring til mottakere i land utenfor EU/EØS

Dersom SharkGaming benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel EU Kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for landet, overføring med nødvendige garantier, EUs standardpersonvernbestemmelser eller annen tilsvarende ordning.

For tiden har vi samarbeid med følgende tjenesteleverandører utenfor EU/EØS

Microsoft Corporation: Hovedkontor i USA
Google LLC: Hovedkontor i USA, og overføring til India kan skje.
Trustpilot A/S: overføring til USA og Australia kan finne sted
Facebook: Hovedkontor i USA

6. Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge våre formål for behandlingen krever det.

Vi har følgende lagringsperioder:

I henhold til regnskapslovgivningen oppbevarer vi kvitteringer for dine kjøp i inntil 72 måneder
Følgende opplysninger lagres i din SharkGaming-profil og slettes i samsvar med personvernerklæringen for SharkGaming-profilen:

Din digitale atferd
Din unike ID
Din kjøpshistorikk
Dokumentasjon på at du godtar våre vilkår, betingelser, personvernerklæring osv.

7. Dine rettigheter

Ifølge Personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.  

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss her.

Les mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

1. Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til å få innsyn i opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger om behandlingen

2. Rett til korrigering (retting)
Du har rett til å få uriktige personopplysninger rettet

3. Rett til sletting
I en rekke tilfeller har du rett til å få personopplysninger slettet før tidspunktet for vår generelle sletting inntreffer

4. Rett til begrensning av behandling
I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun lagring

5. Rett til innsigelse
Dersom du har en spesiell grunn, har du rett til å komme med innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. I tillegg har du rett til, uten begrunnelse, å komme med innsigelse mot behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring, herunder målretting

6. Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format, og å få disse personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindringer

7. Klage til Datatilsynet
Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet skulle du være misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.

8. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved endringer vil datoen og versjonsnummeret til personvernerklæringen bli endret. Personvernerklæringen som til enhver tid gjelder vil være tilgjengelig på www.sharkgaming.no.

I tilfelle vesentlige endringer i vår personvernerklæring, vil du bli informert om dette via en service-e-post.

 

Sertifisert av Trygg E-handel

Sertifisert av Trygg E-handel Et trygt sted å handle!